(+34) 93 540 20 06 (Teià)
(+34) 93 015 32 98 (Barcelona)
info@finquesmonico.com
Finques Mónico

Assegurances

Finques Mónico, per tal de donar resposta a les necessitats que tenen els nostres clients en matèria d’assegurances, ha establert un conveni amb Catalana Occidente per a poder oferir una sèrie de productes que cobreixen els riscos més preocupants.

Trovarem la pòliça específi ca que s’adapti a la necessitat de cobertura dels vostres béns més preuats:

  • Llar
  • Comunitats
  • Vehicles
  • Comerços
  • Empresa
  • Vida